Rechtsbijstandverzekering

///Rechtsbijstandverzekering
Rechtsbijstandverzekering2017-01-26T09:26:08+00:00

Enerzijds zijn er sommige verzekeringen die wettelijk verplicht zijn en dus onderschrijft iedereen ze. We denken hierbij aan een motorrijtuigenverzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’, de arbeidsongevallenverzekering en de burgerlijke aansprakelijkheid beroepsfouten voor bepaalde beroepen.

Anderzijds zijn er een hele resem niet-verplichte verzekeringen verkrijgbaar die toch noodzakelijk zijn (gezond boerenverstand):

  • Een gloednieuwe wagen verzekert men dikwijls omnium om het kapitaal te beschermen.
  • Eventuele ziekenhuiskosten en daarmee gepaard gaande medische kosten worden opgevangen door een hospitalisatieverzekering te onderschrijven.

De rechtsbijstandverzekering is ook zo’n niet-verplichte verzekering die toch noodzakelijk is.

Rechtsbijstandverzekering: noodzakelijk

Enkele voorbeelden:

  • U wordt aangereden door een wagen op straat. U loopt verwondingen op en uw kleren, fiets, tas, laptop en smartphone zijn ernstig beschadigd. Nog een geluk dat u een helm droeg. Heeft u recht op een schadevergoeding en indien dit het geval zou zijn, hoe kan u die verkrijgen? Een rechtsbijstandverzekeraar staat u bij, onderzoekt de zaak en onderhandelt voor u.
  • Het is lente en plotseling beslissen de buren om een afschuwelijke en hele hoge afsluiting te plaatsen naast uw tuin. Van zon op uw lapje grond is geen sprake meer, enkel schaduw overheerst… Mogen uw buren dit zo maar doen? Indien zij dit inderdaad niet mogen doen, wat kunt u er dan tegen doen? Uw rechtsbijstandverzekeraar assisteert u en verdedigt uw belangen.
  • U veroorzaakt een ongeval en u moet voor de strafrechter verschijnen. Met een rechtsbijstandverzekering hoeft u zelf niet op te draaien voor de gerechtskosten en het ereloon van uw advocaat: daar is uw rechtsbijstandverzekering voor.

Meer dan gerechtskosten en erelonen

Een rechtsbijstandverzekering is veel meer dan een verzekering die de gerechtskosten en erelonen van advocaten dekt.

Dikwijls gaan geschillen om ingewikkelde en zeer technische juridische details. De meeste mensen zijn gewoon onvoldoende juridisch onderlegd om op een zinvolle manier de discussie te voeren.

Bovendien hoeft niet elke betwisting of juridisch conflict uit te draaien op een rechtszaak. Een rechtsbijstandmaatschappij slaagt er dikwijls in om in der minne een snelle en rechtvaardige oplossing te vinden voor alle betrokken partijen.

Onafhankelijke rechtsbijstandmaatschappij: essentieel

Een rechtsbijstandverzekering sluit u het best af bij een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandmaatschappij.

TIP: Sluit een rechtsbijstandverzekering nooit af bij de maatschappij die ook uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt!

Een rechtsbijstandmaatschappij dient onafhankelijk uw belangen te verdedigen via advies en rechtshulp. Met andere woorden, belangenvermenging is een drama voor de verzekeringnemer, de consument.

De wetgever heeft regels opgelegd, onder andere voor het geval dat eenzelfde maatschappij zowel de burgerlijke aansprakelijkheid als de rechtsbijstand dekt. Het beheer van beide dossiers moet volledig gescheiden verlopen.

Ondanks deze ingreep van de wetgever zitten er nog steeds heel wat addertjes onder het gras. Hieronder twee voorbeelden van problemen die kunnen optreden wanneer u een rechtsbijstandverzekering afsluit bij dezelfde maatschappij van uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (motorrijtuigenverzekering).

Voorbeeld 1

Uw kind veroorzaakt een ongeval met uw wagen. De afdeling burgerlijke aansprakelijkheid van uw verzekeringsmaatschappij roept de nietigheid van uw motorrijtuigenverzekering in en vordert de schadevergoeding terug.

Men beschuldigt u namelijk van het verstrekken van verkeerde informatie om zo een lagere premie te verkrijgen (verzwijgen dat uw kind met uw wagen rijdt als gebruikelijke bestuurder). Dit was echter een situatie waar uw kind slechts toevallig met uw wagen reed en daarom wilt u de terugvordering van de schadevergoeding betwisten.

U doet aangifte bij de afdeling rechtsbijstand van uw verzekeringsmaatschappij. De waarborg rechtsbijstand maakt echter deel uit van de burgerlijke aansprakelijkheid (beide waarborgen gebundeld in slechts één verzekeringspolis) waardoor de afdeling rechtsbijstand enige tussenkomst weigert. De afdeling rechtsbijstand roept ook de nietigheid van uw waarborg rechtsbijstand in omdat zij vermoedt dat uw kind de gebruikelijke bestuurder van uw voertuig is.

Voorbeeld 2

U bent een tijdje geleden verhuisd en u hebt uw adreswijziging doorgespeeld aan uw verzekeringsmaatschappij.

Wegens een menselijke fout is deze adreswijziging nooit correct ingebracht in het systeem van de verzekeringsmaatschappij. Hierdoor werd de eerstvolgende uitnodiging voor premiebetaling van uw motorrijtuigenverzekering verstuurd naar uw oud adres en niet naar uw nieuw adres. Gevolg: een aangetekende schorsingsbrief wordt opgestuurd.

In dezelfde periode veroorzaakt u een ongeval met uw wagen. De maatschappij weigert tussen te komen en de schade te dekken. U wilt deze situatie aanvechten en neemt contact op met de afdeling rechtsbijstand. Deze afdeling weigert tussenkomst te verlenen aangezien deze waarborg is opgenomen in dezelfde polis (die geschorst is wegens niet-betaling).

Conclusie

Uw belangen kunnen enkel maximaal verdedigd worden door een onafhankelijke rechtsbijstandmaatschappij. De maatschappij van uw motorrijtuigenverzekering is namelijk niet altijd jouw partner. In sommige gevallen kan deze jouw tegenstander worden in een juridisch geschil!

U kan al deze miserie simpelweg vermijden door op zoek te gaan naar een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandoplossing.

Heeft u vragen of heeft u interesse in een aparte rechtsbijstandverzekering van een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar? Contacteer ons!