Verzekering Kat België – Sluit Een Ziektekostenverzekering Voor Uw Kat Af

////Verzekering Kat België – Sluit Een Ziektekostenverzekering Voor Uw Kat Af
Verzekering Kat België – Sluit Een Ziektekostenverzekering Voor Uw Kat Af2019-01-28T19:03:50+00:00

verzekering kat belgië ziektekostenverzekering voor katten en huisdierbaasjes

Woont u in België en bent u op zoek naar een geschikte ziekteverzekering voor uw kat? Opteer dan voor een geschikte en kwalitatief hoogstaande kattenverzekering om eventuele onvoorziene dierenartskosten te dekken.

Op deze pagina komt u alles te weten over verschillende kattenverzekeringen die u in België kunt afsluiten.

Katten zijn volwaardige gezinsleden | Verzekering kat België

Katten worden tegenwoordig als een volwaardig gezinslid beschouwd en spelen een belangrijke rol in ons gezinsleven.

Als kattenbaasje wenst u dus ook niets anders dan de beste medische zorgen voor uw lieveling op momenten dat dit nodig zou zijn.

De jaarlijkse verzekeringspremie van zo’n kattenverzekering neemt u er als kattenbaasje met plezier bij. U krijgt er namelijk gemoedsrust voor in de plaats! Uw kat zal namelijk de beste medische zorgen krijgen (en u wordt zelf niet geconfronteerd met torenhoge dierenartskosten).

Steeds meer kattenbaasjes denken er dus over na om een ziekteverzekering voor hun kat af te sluiten. Zo’n kattenverzekering dekt bepaalde kosten van de dierenarts bij ziekte of een ongeval (Maar let op: niet elke behandeling wordt vergoed, alles hangt af van de specifieke situatie).

In Nederland, Frankrijk, Engeland en ook Zweden is de ziekteverzekering voor huisdieren zoals katten al goed ingeburgerd. In België wordt dit concept ook meer en meer gesmaakt!

Meer en meer kattenbaasjes vinden dit een goede oplossing om zich in te dekken voor de kosten van de dierenarts die soms snel en onverwachts heel hoog kunnen oplopen.

Toenemende vergrijzing | Verzekering kat België

Net zoals bij mensen vertoont ook de huisdierenpopulatie een toenemende vergrijzing. Dit betekent dat katten steeds ouder worden dankzij een verhoogde levenskwaliteit. Denk maar aan:

 • De streng gecontroleerde kattenvoeding van hoge kwaliteit,
 • Het feit dat steeds meer katten warm en droog in huis mogen leven, en
 • De steeds beter wordende gezondheidszorg die verstrekt wordt door dierenartsen en dierenziekenhuizen.

Een neveneffect van die toenemende vergrijzing in de Belgische kattenpopulatie is de stijgende behoefte aan medische zorgen voor katten op latere leeftijd.

Welke katten komen in aanmerking? Verzekering kat België

Heeft u een kat waarvoor u een kattenverzekering wenst af te sluiten? Dan kan u dit doen zolang uw kat nog geen bepaalde leeftijd bereikt heeft (in de meeste gevallen kan een kat verzekerd worden vanaf twee maanden tot haar achtste levensjaar).

Er zijn bovendien maatschappijen op de Belgische markt die een kattenverzekering aanbieden die voor ALLE kattenrassen toegankelijk is!

Bovendien mag uw kat een medische voorgeschiedenis hebben! Er zijn namelijk kwalitatief hoogstaande verzekeringen voor katten op de markt die geen voorafgaand medisch onderzoek vereisen!

Leuk weetje: Indien u uw kat tijdig verzekert (op jonge leeftijd), dan blijven de verzekeringswaarborgen van toepassing gedurende het hele leven uw kat. De waarborgen evolueren dus niet mee met de leeftijd van uw kat, wat bijzonder interessant is voor kattenbaasjes en hun kat!

Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende offerte op maat van uw kat en welke ook past bij uw persoonlijke wensen qua dekking en franchise.

Terugbetaalde kosten | Verzekering kat België

De volgende kosten worden doorgaans terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij waarbij u een kattenverzekering afsluit:

 • Preventiekosten zoals:
  • Vaccinaties
  • Sterilisatie
  • Identificatie
  • Ontwormingsmiddelen
 • Dierenartskosten door ziekten
 • Kosten van operaties
 • Hospitalisatiekosten van uw kat
 • Dierenartskosten door ongevallen
 • Consultaties bij de dierenarts
 • Urgente spoedraadplegingen
 • Consultaties op het vlak van gedragsproblemen
 • Echografieën en radiografieën voor uw kat
 • MRI-Scans
 • Analyses
 • Medicatie voorgeschreven door de dierenarts
 • Kosten van ondersteunende behandelingen
 • Fysiotherapiekosten voor uw kat
 • Kosten van osteopathie voor uw kat
 • Acupunctuurkosten
 • Tandsteenverwijdering (onder bepaalde voorwaarden)

Niet-terugbetaalde kosten | Verzekering kat België

Bij het afsluiten van een kattenverzekering dient u realistisch te blijven op verschillende vlakken. Net zoals bij andere soorten verzekeringen worden er door verzekeringsmaatschappijen limieten en beperkingen ingebouwd om hun financiële risico’s enigszins onder controle te houden en te beperken.

Enkele voorbeelden hiervan die ook van toepassing zijn op kattenverzekeringen:

Jaarlijkse plafonnering

Het totale terug te betalen bedrag aan kosten wordt jaarlijks geplafonneerd bijvoorbeeld (de bomen groeien dus niet tot in de hemel qua terugbetaling).

Indien de dierenartskosten dit plafond overschrijden tijdens een bepaald jaar, dient u dit gedeelte van de kosten zelf te financieren. De kosten die het plafond overschrijden vormen in zo’n geval niet-terugbetaalde kosten.

Franchisekosten

Daarnaast zal u ook steeds moeten rekening houden met een ingebouwde franchise op jaarbasis. Dit is de eerste schijf kosten die u uit eigen zak dient te betalen als kattenbaasje.

Het bedrag hiervan is afhankelijk van het type kattenverzekering dat u afsluit en valt doorgaans heel goed mee. Toch is het belangrijk om hiervan op de hoogte zijn als klant om later vervelende frustraties en discussies te vermijden.

Kosten die niet worden vergoed wegens hun aard

Tenslotte zijn er ook bepaalde soorten dierenartskosten die niet terugbetaald worden door de meeste verzekeringsmaatschappijen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Kosten ten gevolge van erfelijke ziekten
 • Misvormingen bij de kat en de kosten die hieruit voortvloeien
 • Voorplantingskosten voor de kat
 • Kosten voor ziekten die hadden kunnen vermeden worden door vaccinatie van de kat

Kosten die niet vergoed worden omdat kat in wachttijd zit

Verzekeringsmaatschappijen bouwen ook steeds beperkingen in qua toetreding en wachttijden. Wachttijden worden ingebouwd om na te gaan of uw kat wel in een goede gezondheid verkeert op het moment dat u de kattenverzekering onderschrijft!

Zo worden er in de praktijk verschillende wachttijden toegepast voor verschillende types kosten. Er wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen drie soorten kosten:

 1. Kosten ten gevolge van een ongeval
 2. Kosten ten gevolge van ziekte
 3. Kosten ten gevolge van een operatie (heelkundige ingreep) die het gevolg is van een ziekte

Voor elk type kost wordt meestal een andere wachttijd gehanteerd. Deze wachttijden variëren en kunnen uiteenlopen van 2 weken tot 6 maanden bijvoorbeeld.

Indien u dierenartskosten maakt en betaalt terwijl uw kat nog in de wachttijd zit voor dat type kosten, zal de verzekeringsmaatschappij deze kosten niet dekken. Van zodra de wachttijd voor dat specifiek type kosten verstreken is, worden ziekten en ongevallen vanzelfsprekend wel gedekt.

Aarzel niet om ons te contacteren voor advies op maat van uw kat en situatie.

Kosten ten gevolge van reeds bestaande medische aandoeningen

Een kattenverzekering dekt geen dierenartskosten voor de behandeling van een ongeval of ziekten die uw kat reeds had voordat u de verzekering onderschreef.

Met andere woorden, reeds bestaande medische aandoeningen en de hieruit voortvloeiende kosten die uw kat had voordat u de verzekering onderschreef, worden niet gedekt door zo’n kattenverzekering.

Interesse? Verzekering kat België

Op zoek naar de beste kattenverzekering? En bent u kattenverzekeringen aan het vergelijken?

Contacteer ons voor vrijblijvend advies op maat van uw specifieke situatie en wensen. Een ziektekostenverzekering voor katten afsluiten is niet evident indien u met alles rekening wenst te houden.

Doe daarom beroep op ons om de toekomstige dierenartskosten van uw kat te gaan verzekeren met een geschikte en gepaste kattenverzekering.