Hospitalisatieverzekering

///Hospitalisatieverzekering
Hospitalisatieverzekering2017-01-21T11:11:19+00:00

En plots gebeurt het… Je dacht dat het jou nooit ging overkomen. Uit het niets word je geconfronteerd met een ziekenhuisopname.

Plots zie je de rekeningen opstapelen en na verloop van tijd besef je dat het ziekenfonds verre van alle kosten dekt. In zulke gevallen ben je financieel de sigaar…

Mensen zonder hospitalisatiepolis moeten vaak zelf grote bedragen bijpassen. Ziekenhuisfacturen kunnen ernstig oplopen en dus voor een financiële kater zorgen.

Inhoud van de hospitalisatieverzekering

De belangrijkste waarborgen waarvoor een hospitalisatieverzekering tussenkomst kan verlenen zijn:

Hospitalisatie

Iedereen is verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. De hospitalisatieverzekering daarentegen is een aanvullende, niet-verplichte verzekering. Toch is het verstandig om een polis hospitalisatieverzekering te onderschrijven: niemand kan beweren dat een ziekenhuisopname hem/haar nooit overkomt. Het kost bovendien veel geld.

De hospitalisatieverzekering komt op twee manieren tussen:

 1. Ze komt tussen na de vergoeding door het ziekenfonds, en
 2. Ze kan geheel of gedeeltelijk tussenkomen wanneer het (verplicht) ziekenfonds geen tussenkomst verleent.

De hospitalisatieverzekering komt tussen van zodra u opgenomen geweest bent in een ziekenhuis. Men spreekt van een hospitalisatie van zodra men opgenomen wordt in een ziekenhuis met minimaal één overnachting. De opname kan het gevolg zijn van een ziekte, een ongeval of een bevalling.

De hospitalisatieverzekering betaalt het verschil terug tussen de totale factuur van de verblijfskosten en het bedrag dat het ziekenfonds tussenkomt. Deze tussenkomst kan gelimiteerd zijn tot de in de polis vermelde waarborgsom maar kan ook onbeperkt zijn (afhankelijk van het type polis en de maatschappij). Dit geldt ook voor de honoraria voor de medische prestaties (inclusief supplementen), medicatie, prothesen en orthopedische toestellen.

Zaken waarvoor de verplichte ziekteverzekering niets terugbetaalt (implantaten en bepaalde geneesmiddelen bijvoorbeeld) worden wel door de hospitalisatieverzekering terugbetaald.

Eén dag kliniek

De hospitalisatieverzekering verleent ook dekking indien u wordt opgenomen in de dagkliniek zonder overnachting.

De hospitalisatieverzekering kan tussenkomen op twee manieren:

 1. De hospitalisatieverzekering kan boven de tussenkomst van het ziekenfonds onbeperkt terugbetalen.
 2. De tussenkomst van de hospitalisatieverzekering kan beperkt zijn tot een vastgesteld forfaitair bedrag per dag.

Pre- en posthospitalisatie

De opleg boven de tussenkomst van het ziekenfonds voor ambulante kosten van voor de hospitalisatie en erna wordt eveneens vergoed door een hospitalisatieverzekering. Dit geldt voor zover deze ambulante kosten in verband staan met de hospitalisatie op zich. Voorbeelden van kosten die in aanmerking komen zijn:

 • Erelonen van huisartsen, specialisten, kinesisten en verpleegkundigen,
 • De kostprijs van medicatie,
 • Huur of aankoop van krukken, een ziekenhuisbed, een rolstoel, etc.

De meeste maatschappijen geven een onbeperkte waarborg die dan wel beperkt is in de tijd:

 • Tot één maand voor en drie maanden na de hospitalisatie,
 • Tot twee maanden voor en zes maanden na de hospitalisatie.

Andere maatschappijen beperken hun tussenkomst wel tot een vast bedrag of een percentage van de totale hospitalisatiekost.

Zware ziekten

Een hospitalisatieverzekering kan ook tussenkomst verlenen bij zware ziekten. In dit geval voorziet de polis hospitalisatieverzekering een lijst van zware ziekten waarvoor tussenkomst verleend wordt.

Deze lijst van zware ziekten verschilt van maatschappij tot maatschappij. Ook het bedrag van tussenkomst verschilt van maatschappij tot maatschappij.

Enkele voorbeelden van zware ziekten die bedoeld worden:

 • Kanker,
 • Leukemie,
 • Ziekte van Parkinson,
 • Hodgkin,
 • Alzheimer,
 • AIDS,
 • Diabetes,
 • Tuberculose,
 • Malaria,
 • Nierdialyse, etc.

Dekking en bijstand in het buitenland

Sommige maatschappijen beperken hun tussenkomst in het buitenland terwijl anderen onbeperkte dekking verlenen in het buitenland.

Slechts enkele maatschappijen verlenen ook effectieve bijstand in het buitenland (repatriëring, vervoer naar een medische instelling ter plaatse in het buitenland, begeleiding ter plaatse).

Rooming-in

Rooming-in is het overnachten van één van de ouders bij hun gehospitaliseerd kind. De polis hospitalisatieverzekering kan dan de door het ziekenhuis aangerekende kosten geheel of gedeeltelijk ten laste nemen.

Thuisbevalling

Sommige maatschappijen bieden hospitalisatieverzekeringen aan die tussenkomen in de kosten bij thuisbevalling. Deze kunnen alle kosten ten laste nemen, een forfaitair bedrag ten laste nemen of een gedeeltelijke tussenkomst verlenen.

Vergelijk en doe een beroep op ons

Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende polissen van de verzekeringsmaatschappijen op het gebied van:

 • Dekkingen,
 • Waarborgsommen,
 • Tussenkomsten, en
 • Uitsluitingen

Polissen vergelijken blijft dus belangrijk. Indien dit te moeilijk, te ingewikkeld of te tijdrovend is, contacteer ons gewoon nu!

Of vul onderstaande formulier in om een vrijblijvende offerte voor een hospitalisatieverzekering aan te vragen.

Offerte hospitalisatieverzekering aanvragen


Persoon 1


Verzekerde persoon 2


Persoon 3


Persoon 4


Gewenste Dekkingen & Waarborgen

Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn persoonsgegevens volgens het Privacybeleid